Welkom

de website is nog niet af.

maar hier onder kunt u alvast lezen wat wij doen.

Over Ons

Stichting met Zorg voor Later De Stichting met Zorg voor Later is opgericht op 24 augustus 2011. Het is een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting is opgericht met het doel om vastgoed voor bijzondere doeleinden te ontwikkelen en te beheren, inclusief alle daarbij behorende diensten. Vestigingsplaats van de Stichting is Hilversum. De Stichting richt zich in eerste instantie op de doelgroep ouderen, maar sluit ook andere specifieke doelgroepen niet uit.

Waarom deze stichting?

De samenleving verandert in rap tempo. Niet alleen verandert de samenstelling van onze bevolking, maar ook de leeftijdsopbouw wijzigt. Er komen de komende jaren meer oudere Nederlanders. Deze Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder en, dat is goed nieuws, kennen meer gezonde levensjaren. Er wordt vaak gesproken over een dubbele vergrijzing. Er komen meer ouderen, deze ouderen worden steeds ouder, maar gelukkig ook gezonder oud. Lag de gemiddelde leeftijd in 1850 nog op 35 jaar, zo is die voor de nieuwgeborenen van nu, 89. Waarbij 10% van hen de kans heeft om 100 jaar te worden. Onderstaand deze ontwikkelingen op een rij gezet: Het aantal inwoners van 65 jaar of ouder neemt volgens de prognose sterk toe vanaf 2011, wanneer de grote geboortegeneraties van de naoorlogse babyboom de leeftijd van 65 jaar gaan bereiken. Het aantal 65-plussers groeit naar verwachting van 2,5 miljoen in 2009 naar 4,5 miljoen rond 2040. Het aantal 80-plussers stijgt naar verwachting van 0,6 miljoen in 2009 tot een maximum van 1,7 miljoen vlak na 2050. In 2009 was nog 15 procent van de bevolking 65 jaar of ouder; in 2039 zal dit naar verwachting zijn opgelopen tot 26 procent. Naast de leeftijd veranderen de wensen rondom het ouder worden ook. Waar we vroeger genoegen namen met een dak boven ons hoofd, willen wij nu een eigen appartement van minimaal 65 m2 met eigen sanitair. Zo lang mogelijk willen wij op onszelf blijven wonen, met volledige regie over ons doen en laten. De oude concepten die vanuit de overheid werden aangeboden passen niet meer bij de grote groep aankomende ouderen. Om aan die (woon)wensen tegemoet te komen is de Stichting met Zorg voor Later opgericht. Daarbij gaat het niet enkel om wonen, maar om een compleet pakket van wonen, welzijn en zorg, wat ons in staat stelt op een prettige manier oud te worden. Met Zorg voor Later!!!

Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd dan kunt u altijd contact opnemen met een van deze onderstaande contactpersonen:

De heer C. Mooij      (Ontwikkeling Zorg Vastgoed)
via e-mail cor_mooy@live.nl of mobiel +31 (0) 631 957495.

De heer J.B. Been       (Belegging Zorg Vastgoed)                 
via e-mail janbeen@smzvl.nl of mobiel +31(0)652 313627

De heer E. Mulder  (Exploitatie en beheer Zorg Vastgoed)
via e-mail muldermanagement@ziggo.nl of mobiel +31(0)621 537677

| SMZVL |